Darmowa żywność dla potrzebujących • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Darmowa żywność dla potrzebujących

3 marca 2017, 8:28 | Komunikaty

Od lutego 2017 r. 330 osób z terenu Gminy Sochocin otrzymuje co miesiąc gotowe artykuły spożywcze w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020”.

Żywność jest przekazywana nieodpłatnie osobom najuboższym, spełniającym kryteria określone w art. 5 ustawy o pomocy społecznej (prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje obywatelom polskim, cudzoziemcom mieszkającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlanie się, zgoda na pobyt tolerowany) i art.7 (pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu lub narkomanii, itd.). Jednocześnie osoby i rodziny, które zakwalifikowały się do Programu, muszą spełniać kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. dla osoby samotnej 634,00 zł x 150% = 951,00 zł; w przypadku osoby w rodzinie 514,00 zł x 150% = 771,00 zł na osobę w rodzinie).

Do artykułów spożywczych przekazywanych przez Bank Żywności należą: mąka pszenna, cukier, kasza gryczana, makaron, ryż biały, płatki kukurydziane, marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, mleko, ser topiony, ser żółty, masło, dżem, mielonka wieprzowa, klopsy w sosie pomidorowym oraz olej rzepakowy i kawa zbożowa.

Ponadto w ramach produktów dodatkowych Bank Żywności w Ciechanowie przekazuje również owoce i warzywa tj. jabłka, marchew, kapustę, sałatę kodową, kalafior, produkty nabiałowe.

Przypomnijmy, że w latach 2015-2016 Bank Żywności w Ciechanowie przekazał ponad 42 tony żywności na łączną kwotę 116 661,80 zł.

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)