Gmina Sochocin z dotacją na usuwanie azbestu • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Gmina Sochocin z dotacją na usuwanie azbestu

31 maja 2017, 21:38 | Informacje z gminy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sochocin w 2017 r. – etap II”.

Gmina Sochocin otrzymała pisemną obietnicę na dofinansowanie przedsięwzięcia kwotą w wysokości 43 496,00 zł, co stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania. Obecnie przystępujemy do wyłonienia wykonawcy, który zajmie się odbiorem i utylizacją wyrobów azbestowych.

Przypomnijmy, że rok 2017 jest już kolejnym rokiem realizowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sochocin. Następne nabory będą prowadzone w grudniu każdego roku poprzedzającego rok realizacji zadania tj. wnioskodawca, który zamierza skorzystać z dofinansowania w roku np. 2018 składa wniosek w grudniu roku 2017.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)