Kolejny projekt LGD - Przyjazne Mazowsze wśród wybranych • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Kolejny projekt LGD - Przyjazne Mazowsze wśród wybranych

18 maja 2017, 13:31 | Komunikaty

Celem projektu „Dbajmy o powietrze" jest upowszechnieniu wiedzy w zakresie ochrony powietrza, w tym gospodarki niskoemisyjnej, poznanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń. Chcemy popularyzować wiedzę na temat jakości powietrza w naszym otoczeniu, by lepiej rozumieć wpływ lasów na stan powietrza; czym jest odpowiedzialna gospodarka leśna i jaki ma wpływ na stan powietrza, poznać cykl życia lasu od nasionka do „fabryki powietrza” i uświadomić znaczenie drewna jako odnawialnego źródła energii. W ramach inicjatywy planujemy prelekcję oraz konkurs dla lokalnej społeczności pt. Dbajmy o powietrze, a także wydanie publikacji pod tym samym tytułem.

Konkurs zostanie przeprowadzony podczas festynu „Dni otwarte Nadleśnictwa Płońsk pt. Kwitnące ogrody” w miejscowości Kuchary Królewskie w dniu 21 maja 2017 r. Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rodziny. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki m.in. takiej jak: ochrona powietrza, w tym gospodarka niskoemisyjna, rozwiązania przyczyniające się do redukcji emisji zanieczyszczeń, wpływ lasów na stan powietrza.

Prelekcja przed konkursem ma poszerzyć wiedzę mieszkańców wsi i uczestników imprezy na temat ochrony powietrza, odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Publikacja Dbajmy o powietrze, która zostanie wydana we wrześniu br. będzie propagowała treści dotyczące ochrony powietrza, w tym gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz wpływu lasu na jakość powietrza. Wskaże najważniejsze czynniki wpływające na skażenie atmosfery, jak również na sposoby ograniczenia emisji szkodliwych substancji, które powstają podczas spalania. Dowiemy się jak powinniśmy chronić własne zdrowie, w przypadku występowania smogu. Publikacja nt. ochrony powietrza będzie dystrybuowana bezpłatnie, zostanie przekazana organizacjom społecznym, instytucjom i mieszkańcom powiatu płońskiego oraz zainteresowanym osobom z województwa mazowieckiego. Całość zadania zostanie zrealizowana na terenie powiatu płońskiego.

Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, w których nie istnieją jeszcze praktycznie żadne kary dla osób palących śmieci albo usuwających filtry DPF. Przykłady takich niewłaściwych zachowań występują także na naszym terenie. Na stronie Starostwa Powiatowego w Płońsku zamieszczane są informacje o wysokim stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu na naszym terenie. W związku z tym bardzo ważnym zadaniem jest uświadomienie naszej społeczności znaczenia dbałości o czystość powietrza poprzez popularyzację wiedzy w tym zakresie. Zadaniem głównym projektu jest pokazanie problemu „złego powietrza” w sposób łatwy i przyswajalny dla osób z każdej grupy wiekowej. Ważne jest uświadomienie sobie, że każdy z nas bez dodatkowych środków, zmieniając jedynie swoje przyzwyczajenia może przyczynić się do poprawy stanu powietrza jakim oddychamy. Elementem środowiska, który ma ogromny wpływ na stan powietrza są lasy. Uczestnicy projektu dowiedzą się w jakim stopniu odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Zrozumieją także, dlaczego warto dbać o środowisko, w którym żyjemy.

Partnerem przedsięwzięcia jest Nadleśnictwo Płońsk. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)