KOMUNIKAT GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SOCHOCINIE SP. Z O.O. • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

KOMUNIKAT GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SOCHOCINIE SP. Z O.O.

27 września 2017, 15:42 | Komunikaty

KOMUNIKAT

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SOCHOCINIE SP. Z O.O.

W związku z Komunikatem wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płońsku w dniu 27 września 2017 r. informujemy, że woda z wodociągu publicznego w Smardzewie nie nadaje się do picia dla jej odbiorców tj. mieszkańców następujących wsi: Smardzewo, Podsmardzewo, Koliszewo, Kępa, Milewo, Wierzbówiec, Żelechy, Gutarzewo, Baraki, Budy Gutarzewskie.

Nie należy używać wody pobieranej bezpośrednio z kranu do przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodów oraz mycia zębów.

Woda nadaje się do mycia oraz kąpieli w ograniczonym zakresie tj. szczególną ostrożność muszą zachować osoby z ograniczoną odpornością oraz opiekunowie niemowląt i małych dzieci, którzy powinni używać wody do mycia po przegotowaniu.

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o. rozpoczął niezwłocznie działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowych zmian jakości wody oraz przywrócenie przydatności wody do spożycia.

W czasie trwania prac naprawczych zobowiązujemy się do zaopatrzenia mieszkańców w wodę przydatną do spożycia. Butelki z wodą pitną zostaną niezwłocznie dostarczone do sołtysów wyżej wymienionych wsi.

O jakości wody po przeprowadzeniu ponownych badań sprawdzających poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Z poważaniem

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego

w Sochocinie

Artur Półgrabski

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)