Komunikat o zagrożeniu upraw roślin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

11 maja 2017, 14:17 | Komunikaty
Województwo: Mazowieckie

Powiat: Płońsk

Agrofag: Kwieciak malinowiec

Roślina: Truskawka

Data publikacji komunikatu: 11.05.2017

Truskawce zagraża kwieciak malinowiec.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania kwieciaka malinowca należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Chrząszcze pojawiają się na plantacjach zwykle około połowy kwietnia, żerują na liściach, wyjadając w nich małe, owalne dziurki. Główne szkody to podcięte szypułki pąków kwiatowych, które zwisają i opadają (w pąkach są jaja, a później brudnobiałe larwy).

Lustracje na plantacjach przeprowadza się około 1-2 tygodnie przed kwitnieniem oraz po rozwinięciu się pierwszych kwiatów. Stwierdzenie obecności 2 chrząszczy strząśniętych z 200 kwiatostanów jest podstawą do zastosowania zabiegów zwalczających szkodnika.

Zabiegi wykonuje się przed kwitnieniem i ewentualnie na początku kwitnienia.


Województwo: Mazowieckie

Powiat: Płońsk

Agrofag: Szara pleśń

Roślina: Truskawka

Data publikacji komunikatu: 11.05.2017

Plantacjom truskawki zagraża szara pleśń.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Objawy choroby można obserwować na pąkach, kwiatach ,owocach, rzadziej na liściach i łodygach. Rozwojowi choroby sprzyja duża ilość opadów i wysoka wilgotność powietrza.

Kontrolę zdrowotności roślin w celu oceny stanu fitosanitarnego należy przeprowadzać od początku kwitnienia do końca zbioru owoców. Pierwsze objawy mogą być widoczne już w okresie kwitnienia, ale najczęściej występują na owocach. Nowe plantacje truskawek należy zakładać z materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze zdrowych plantacji matecznych.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin należy wykonywać zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy. Liczbę zabiegów należy uzależnić od podatności odmiany i warunków atmosferycznych.

W zwalczaniu choroby stosować należy także metody agrotechniczne (niszczenie źródeł infekcji):

· właściwe nawożenie, odpowiedni dobór stanowiska, właściwy przedplon, sposób prowadzenia plantacji, ściółkowanie,

· izolacja przestrzenna dla plantacji nowo zakładanych,

· wygrabianie i usuwanie porażonych liści,

· systematyczny zbiór owoców.

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.


© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)