Podpisanie umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Podpisanie umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

3 września 2018, 10:00 | Informacje z gminy

30 sierpnia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości wójt Gminy Sochocin- Andrzej Romatowski przy kontrasygnacie Marzanny Kucharzak- Skarbnika podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. W ramach podpisanej umowy Gmina pozyskała kwotę 66 400 zł na zakup:

1) Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – szt. 1;

2) Torba ratownicza – szt. 1;

3) Nosze typu deska – szt. 1;

4) Szyny typu Kramera – 1 kpl.;

5) Latarka akumulatorowa – szt. 8;

6) Przenośny zestaw oświetleniowy – szt. 2;

7) Agregat prądotwórczy – szt. 3;

8) Pilarka do drewna – szt. 5;

9) Bosak dielektryczny – szt. 3;

10) Nóż do pasów bezpieczeństwa – szt. 1;

11) Detektor napięcia – szt. 2;

12) Sprzęt do oznakowania terenu akcji – szt. 3.

Wkład własny gminy to 670,71 zł.

W ramach realizacji zadania zostanie zakupione ww. wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla 8 jednostek OSP z terenu Gminy Sochocin tj. OSP w Sochocinie, Drożdżynie, Smardzewie, Kępie, Kołozębiu, Ślepowronach, Idzikowicach i Milewie.

Termin realizacji zadania 02.11.2018 r.

Galeria (2)Galeria (3)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)