Przypominamy o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Przypominamy o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

18 stycznia 2017, 13:24 | Komunikaty

Urząd Gminy Sochocin przypomina o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. do 15. dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Indywidualne numery rachunków bankowych nie uległy zmianie.

Nieuregulowanie należności w terminie powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)